Depressaria depressana – Płozek pasternakowiec

Elachistidae
Przednie skrzydła dość jednolicie czekoladowobrązowe z czerwonawordzawym odcieniem wzdłuż przedniego brzegu. Głowa i wierzch tułowia kremowo-białe.

Austria – Leibnitz 21.08.2021 Fot. gernotkunz

  1. Status. Nieczęsto obserwowany, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, baldachowiska
  3. Wymiary. Rs 14-20 mm
  4. Okres lotu. Wrzesień – październik oraz marzec – maj (po diapauzie – zimuje imago)
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na selerowatych – szczególnie chętnie na pasternaku i marchwi
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o brązowych skrzydłach – w tym Depressaria emeritella (kremowo-białe pole na tułowi mniej rozległe)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. D.depressana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply