Depressaria eremitella – Płozek wrotyczowiec

Elachistidae
Przednie skrzydła ciemnobrązowe ze słabo zaznaczonymi plamkami ze srebrzystych łusek, które mogą się układać w trudno dostrzegalne przepaski. Wierzch głowy i tułowia kremowobiały. Gąsienica zielona z drobnymi czarnymi plamkami na głowie.

Łódź – Kwiecień 2018 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Miejscami liczny, obserwowany jednak nieczęsto
  2. Biotop. Wrotyczowiska, polany, łąki, ugory
  3. Wymiary. Rs 22-26 mm
  4. Okres lotu. Szczyt pojawu przypada na lipiec i sierpień, ale aktywny bywa aż do późnej jesieni; także wiosną aż do maja (osobniki po diapauzie zimowej)
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wrotyczach, w kryjówce ze złączonych oprzędem liści
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Adam Larysz
  10. D. eremitella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply