Ethmia pusiella

Elachistidae
Skrzydła śnieżnobiałe z czarnym deseniem diagnostycznym dla gatunku. Głowa białą. Wierzch tułowia biały z czarnymi plamkami. Nogi białe z czarnymi prążkami,

Austria 24.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Łąki, polany, murawy, skraje lasów, ogrody
  3. Wymiary. Rs 25-34 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na południu kraju – współcześnie odnaleziony na Podkarpaciu i na Ponidziu
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na miodunkach i nawrotach – żywią się liśćmi i kwiatami
  7. Podobne. Deseń na skrzydłach i tułowiu pozwala łatwo wyeliminować pozostałe gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. E.pusiella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply