Epermenia pontificella

Epermeniidae
Przednie skrzydło z 3-ema pomarańczowoochrowymi przepaskami poprzecznymi (w stanie spoczynku, przy widoku z boku przepaski tworzą literę „W”); pola między nimi srebrzystoszarawe. Wzniesione kępki z ciemnoszarych łusek dobrze widoczne przy złożonych dachówkowato skrzydłach. Głowa ciemnobrązowa.

Polana Polichno 27.05.2020

Epermenia

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

Ep.pontificella

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

  1. Liczebność. Na południu kraju bywa liczny; poza tym rzadki, lub wręcz nieobecny. Przez Polskę przebiega północna granica zasięgu gatunku
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 13-16 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice minują liście leńców
  7. Podobne. Niektóre inne mikra – mimo to nietrudna do rozpoznania
  8. E.pontificella w bazie BioMap
  9. E.pontificella na Lepiforum

Polana Polichno 15.06.2020

Leave a Reply