Epermenia pontificella

Epermeniidae
Przednie skrzydło z 3-ema pomarańczowoochrowymi przepaskami poprzecznymi (w stanie spoczynku, przy widoku z boku przepaski tworzą literę „W”); pola między nimi srebrzystoszarawe. Wzniesione kępki z ciemnoszarych łusek dobrze widoczne przy złożonych dachówkowato skrzydłach. Głowa ciemnobrązowa.

Polana Polichno 27.05.2020

Epermenia

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

Polana Polichno 15.06.2020

Ep.pontificella

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

  1. Status. Na południu kraju bywa liczny; poza tym rzadki lub wręcz nieobecny. Przez Polskę przebiega północna granica zasięgu gatunku
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 13-16 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice minują liście leńców
  7. Podobne. Niektóre inne mikra – mimo to nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. E. pontificella w bazie BioMap
  10. E. pontificella na Lepiforum

Polana Polichno 15.06.2020


avidal

Leave a Reply