Arctia matronula – Niedźwiedziówka krasa

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła brązowe z białymi lub bladożółtymi plamami wzdłuż przednich krawędzi. Tylne skrzydła jaskrawo żółte z kontrastowymi, czarnymi plamami. Odwłok intensywnie czerwony z czarnymi plamkami na środku tergitów.

Austria 28.06.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadka i lokalna, obserwowana sporadycznie LR LC
  2. Biotop. Wilgotne i ciepłe lasy oraz ich skraje, zakrzewione zbocza
  3. Wymiary. Rs 76-86 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce m.in. w Pieninach
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na leszczynach, dębach, wiciokrzewach, czeremchach, jesionach oraz innych drzewach i krzewach liściastych, a także na roślinach zielnych (zwłaszcza młodsze stadia) i na borówkach
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. A.matronula na Lepiforum

Rodzaj Arctia - Niedźwiedziówka


avidal

Leave a Reply