Drasteria cailino

Erebidae
Skrzydła przednie o złożonym, wielobarwnym deseniu diagnostycznym dla gatunku. Pole nasadowe szare, ograniczone czarną, lekko falista linią. W polu środkowym jasnobeżowa przepaska poprzeczna. Za połową długości skrzydła rozległa, jasna plama o silnie zygzakowatych brzegach nadających jej specyficzny kształt. Tylne skrzydła jasnoszare z ciemną przepaską zewnętrzną.

Włochy 06.07.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 23.03.2020 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Południowa Europa, Bliski Wschód, Kaukaz, centralna Azja aż po zachodnie Himalaje, Afryka równikowa
  2. Biotop. Zarośla i murawy kserotermiczne, stepy i lasostepy, suche zbocza
  3. Wymiary. Rs 36-40 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – październik; w regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na różach oraz na wierzbie wiciowej (wymaga potwierdzenia)
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się zasięgiem i detalami ubarwienia – i tak np. Drasteria picta można odróżnić na podstawie ewidentnie szerszej przepaski na tylnym skrzydle
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. D.cailino na Lepiforum

Włochy 07.07.2019 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply