Dysauxes ancilla – Oblaczek ancylek

Erebidae
Skrzydła przednie brunatne z rzędem 3 białych plam; u niektórych osobników pojawia się dodatkowa plamka w tylnym kącie skrzydła. Tylne skrzydła samicy żółte z brunatną przepaską zewnętrzną; tylne skrzydła samca jednolicie brunatne. Odwłok żółtopomarańczowy z ciemnymi plamkami na tergitach.

Niemcy (Heimbach) – Czerwiec 2018 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Rzadki, miejscami liczny EN
  2. Biotop. Skraje lasów, ciepłe polany i zręby, zarośla kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 22-28 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na starcach, sałatach, mniszkach i babkach oraz na mchach
  7. Podobne. U Dysauxes punctata i Dysauxes famula na przednim skrzydle występują dwa rzędy jasnych plam – gatunki te nie zostały wykazane z naszego kraju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. D. ancilla na Lepiforum

avidal

Leave a Reply