Dysauxes famula – Oblaczek famula

Erebidae
Skrzydła przednie brunatne z 5-oma białymi plamkami ułożonymi w dwóch rzędach; dwie z trzech plamek zewnętrznych mogą się ze sobą zlewać. Tylne skrzydła u obu płci żółte z brunatna przepaską zewnętrzną. Odwłok żółtopomarańczowy z ciemnymi plamkami na tergitach.

Grecja 14.05.2010 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski, Szwajcaria, Ukraina, Bałkany, Kaukaz, region czarnomorski, Bliski Wschód, centralna Azja
  2. Biotop. Skraje lasów, ciepłe polany i zręby, zarośla kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 21-24 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik, a w niektórych regionach cały rok. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na starcach, sałatach, mniszkach i babkach oraz przypuszczalnie na mchach
  7. Podobne. W Polsce występuje nieco podobny Dysauxes ancilla (jeden rząd jasnych plam na przednim skrzydle, tylne skrzydła samca jednolicie brunatne). Bardziej podobny jest Dysauxes punctata 
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. D.famula na Lepiforum

avidal

Leave a Reply