Dysgonia torrida – Rozdziałka torida

Erebidae – Mrocznicowate
Skrzydła przednie w stanie spoczynku ułożone w trójkąt. Przednich skrzydła brunatne z jasnobeżową, a rzadziej szarobiałą, obustronnie przewężoną po środku przepaską poprzeczną; wewnętrzna krawędź tej przepaski jest relatywnie słabo skośnie wygięta w kierunku przedniego brzegu skrzydła. Przy wierzchołku skrzydła ciemnobrunatna plama z charakterystycznym ząbkiem, który może być izolowany.

Włochy 12.08.2016 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 12.08.2016 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Południowa Europa, Afryka za wyjątkiem pasa subsaharyjskiego, Półwysep Arabski, południowa i centralna Azja
  2. Biotop. Lasy, zarośla, polany, ogrody, parki
  3. Wymiary. Rs 42-50 mm
  4. Okres lotu. Od kwietnia do późnej jesieni; w regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rącznikach i kukurydzy
  7. Podobne. Do Polski zalatuje bardzo podobna Dysgonia algira, u której wewnętrzna krawędź jasnej przepaski jest silniej skośnie wygięta w kierunku przedniego brzegu skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. D.torrida na Lepiforum

Włochy 15.07.2016 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply