Dysgonia algira – Rozdziałka algira

Erebidae – Mrocznicowate
Skrzydła przednie w stanie spoczynku ułożone w trójkąt. Przednich skrzydła brunatne z szarobiałą, obustronnie przewężoną po środku przepaska poprzeczną; przy wierzchołku skrzydła brunatnoczarna plama.

Dysg.lagira

Grecja 2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Do Polski zalatuje krytycznie rzadko; obserwowany u nas tylko wyjątkowo. Na południu Europy nierzadki
  2. Biotop. Lasy, zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 38-46 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; zwykle dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce wykazana w południowowschodniej części kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na malinach, janowcach, krwawnicach, rącznikach, oraz na wierzbach
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Adam Woźniak
  9. D.algira na Lepiforum

avidal

Leave a Reply