Dysgonia algira – Rozdziałka algira

Erebidae – Mrocznicowate
Skrzydła przednie w stanie spoczynku ułożone w trójkąt. Przednich skrzydła brunatne z szaro-białą lub bladożółtą, obustronnie przewężoną po środku przepaska poprzeczną; wewnętrzna krawędź tej przepaski jest relatywnie silnie skośnie wygięta w kierunku przedniego brzegu skrzydła. Przy wierzchołku skrzydła ciemnobrunatna plama z charakterystycznym ząbkiem, który może być izolowany.

Włochy 02.06.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Status. Do Polski zalatuje krytycznie rzadko; obserwowana u nas tylko wyjątkowo. Wykazana w południowowschodniej części kraju. Na południu Europy nierzadka
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 38-46 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; zwykle dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Włochy
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na malinach, janowcach, krwawnicach, rącznikach, oraz na wierzbach
  7. Podobne. Na południu Europy występują dwa inne, bardzo podobne gatunki z rodzaju – w tym Dysgonia torrida, u której wewnętrzna krawędź jasnej przepaski jest słabiej skośnie wygięta w kierunku przedniego brzegu skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. D.algira na Lepiforum

avidal

Leave a Reply