Dysgonia algira – Rozdziałka algira

Erebidae – Mrocznicowate
Skrzydła przednie w stanie spoczynku ułożone w trójkąt. Przednich skrzydła brunatne z szarobiałą, obustronnie przewężoną po środku przepaska poprzeczną; przy wierzchołku skrzydła brunatnoczarna plama.

Dysg.lagira

Grecja 2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Do Polski zalatuje krytycznie rzadko; obserwowany u nas tylko wyjątkowo. Na południu Europy nierzadki
  2. Biotop. Lasy, zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 38-46 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; zwykle dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce wykazana w południowowschodniej części kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na malinach, janowcach, krwawnicach, rącznikach, oraz na wierzbach
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. D.algira na Lepiforum

avidal

Leave a Reply