Wittia sororcula – Fałdówka siostrzyczka

Erebidae
Poprzednio w rodzaju Eilema. Przednie skrzydła intensywnie żółte, znacznie rzadziej bladożółte, bez żadnych plam. Przedni brzeg skrzydła silnie uwypuklony – cecha charakterystyczna gatunku.

Wittia

Łódź – BRUS 08.05.2018

Konewka 15.05.2013

Konewka 15.05.2013

Las Łagiewnicki 28.05.2012

Łódź – Las Łagiewnicki 28.05.2012

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, parki
  3. Wymiary. Rs 26-30 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec. Gąsienice od września do maja
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju Eilema różnią się nieco inną barwą skrzydeł, które nie są wyraźnie uwypuklone w przedniej części. Na skrzydłach Cybosia mesomella znajdują się dwie czarne kropki
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z Konewki Aneta Itczak
  9. W.sororcula w bazie BioMap
  10. W.sororcula na Lepiforum
Moszczenica 10.05.2012

Moszczenica 10.05.2012


avidal

Leave a Reply