Eublemma polygramma

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła od jasnoszarych po ciemnoszare z rdzawobrunatna plamką wierzchołkową. Trzy cienkie przepaski poprzeczne szarobiałe bądź z rdzawym podkreśleniem. Przepaski wewnętrzna i zewnętrzna są faliste, natomiast przepaska środkowa prosta z wyraźnym załamaniem przy przednim brzegu skrzydła.

Grecja 03.06.2015 Fot. Heiner Ziegler

Armenia 01.07.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Nie wykazywana współcześnie z naszego kraju
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, zbocza; preferuje tereny górskie
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Armenia. Występowanie Polsce wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Nektar. Rośliny żywicielskie gąsienic pozostają nieznane
  7. Podobne. Niektóre inne mrocznicowate o zbliżonym ubarwieniu skrzydeł różnią się m.in liczbą i kształtem przepasek poprzecznych oraz brakiem rdzawej plamki wierzchołkowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. E.polygramma na Lepiforum

Rodzaj Eublemma - Blema


avidal

Leave a Reply