Grammodes stolida

Erebidae
Skrzydła przednie brązowe z rozległym, brunatnym polem środkowym zawierającym dwie pary białych przepasek poprzecznych – przepaska zewnętrzna lekko falista, z wyraźnym zębem. Skrzydła w stanie spoczynku płasko rozpostarte nad odwłokiem, w zarysie trójkątne.

Grecja 23.08.2013 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. W Polsce przypuszczalnie nie tworzy osiadłych populacji – sporadyczne obserwacje dotyczą osobników migrujących
  2. Biotop. Murawy i zarośla kserotermiczne, wygrzane zbocza i widne lasy liściaste, ogrody
  3. Wymiary. Rozpiętość skrzydeł 30-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice głównie w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce notowana okazjonalnie z południa i wschodu kraju
  6. Pokarm.  W Polsce gąsienice żerują na dębach i malinach, a w ogrodach także na kolczakach i liliowcach
  7. Podobne. U Grammodes bifasciata biała przepaska zewnętrzna ma proste brzegi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. G.stolida na Lepiforum

avidal

Leave a Reply