Grammodes bifasciata

Erebidae
Skrzydła przednie brązowe z rozległym, brunatnym polem środkowym zawierającym dwie pary białych przepasek poprzecznych – przepaska zewnętrzna o prostych brzegach, bez zębowatego występka. Skrzydła w stanie spoczynku płasko rozpostarte nad odwłokiem, w zarysie trójkątne.

Włochy 04.09.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 04.09.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Basen Morza Śródziemnego i znaczna część Afryki łącznie z Madagaskarem, a także niektóre regiony Azji i Australii
  2. Siedlisko. Otwarte tereny piaszczyste, ale również mokradła; chętnie morskie wybrzeża
  3. Wymiary. Rs 28-32 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień/maj – wrzesień. Gąsienice głównie w październiku i listopadzie. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na malinach, czystkach, rdestach, powojach i kolcoroślach, a zapewne na innych jeszcze roślinach żywicielskich
  7. Podobne. U Grammodes stolida biała przepaska zewnętrzna ma lekko faliste brzegi z wyraźnym zębem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. G.bifasciata na Lepiforum

Erebidae - Świat


avidal

Leave a Reply