Herminia tarsicrinalis – Szczękalica nogobrzeżka

Erebidae – Mrocznicowate
Skrzydła przednie szare, lub szarobrązowe z trzema poprzecznymi przepaskami, z których pierwsza jest łukowato zakrzywiona przy zewnętrznych krawędziach skrzydeł, środkowa silnie pofalowana, a zewnętrzna prosta, nie dochodząca łukowato do wierzchołka skrzydła. Między przepaskami wewnętrzną i środkową dodatkowa, rozmyta smuga.

Gogolin 11.06.2011 Fot. Monika Pastrykiewicz

Gogolin 11.06.2011 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolita
  2.  Biotop. Lasy, polany, parki, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs 28-32 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec  – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na malinach i pokrzywach, oraz powojnikach, a najczęściej na zwiędłych liściach
  7. Podobne. U Herminia grisealis przepaska wewnętrzna jest całkowicie prosta, bez łukowatego wygięcia przy krawędziach skrzydeł, a zewnętrzna dochodzi niemal do wierzchołka skrzydła. U Herminia tarsipennalis brak smugi między przepaskami. Podobne są też gatunki z rodzaju Zenclagnatha
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Monika Pastrykiewicz
  9. H.tarsicrinalis w bazie BioMap
  10. H.tarsicrinalis na Lepiforum

Rodzaj Herminia - Szczękalica


avidal

Leave a Reply