Hypena proboscidalis – Rozszczepka śnicianka

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła szarobrunatne z dwoma czerwonobrązowymi przepaskami poprzecznymi, z których wewnętrzna jest sfalowana, a zewnętrzna prosta; wierzchołki skrzydeł szpiczaste. Głaszczki uderzająco długie.

H.proboscidalis

Łódzkie 23.08.2013 Fot. Jacek Nowak

Puszcza Augustowska 11.06.2016 Fot. Jarosław Potapowicz

H. proboscidalis

Warszawa 31.05.2017 Fot. Teresa Stolarczyk

Łęgi Słubickie 27.05.2012 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 27.05.2012 Fot. Marek Adamski

  1. Liczebność. Bardzo pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, brzegi wód, poręby, torfowiska, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 18-20 mm. Rs 27-37 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; jedno lub dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Lubuskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych, w tym na chmielu, czyśćcu, pokrzywie, jasnocie i babce
  7. Podobne. Kilka innych motyli o podobnym deseniu na przednich skrzydłach – mimo to łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Potapowicz Marek Adamski Teresa Stolarczyk Jacek Nowak
  9. H.proboscidalis w bazie BioMap
  10. H.proboscidalis na Lepiforum
H proboscidalis

Konstancin-Jeziorna 27.04.2008 Fot. Teresa Stolarczyk


Rodzaj Hypena - Rozszczepka


avidal

Leave a Reply