Hypenodes humidalis

Erebidae
Przednie skrzydła białe z obfitym, żółtobrązowym przyprószeniem oraz z ciemniejszą od tła wąską przepaską poprzeczną. W pozycji spoczynkowej ze złożonymi skrzydłami przepaski obu skrzydeł łączą się ze sobą w łagodny łuk.

Dąbrówka (nad Narwią) 29.07.2011 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona i zapewne miejscami liczna – mimo to rzadko obserwowana
  2. Biotop. Podmokłe łąki, mokradła, szuwary, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 12-16 mm; najmniejsza krajowa reprezentantka rodziny
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na turzycach, sitach i jeżogłówkach
  7. Podobne. W terenie bardzo łatwo uznać ją za Microlepidoptera
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. H.humidalis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply