Katha depressa – Fałdówka płaszczynka

Erebidae
Poprzednio w rodzaju Eilema. Głowa i wierzch tułowia pokryte żółtymi łuskami i tylko wyjątkowo szarymi. Przednie skrzydła szare z żółtym brzegiem kostalnym i z żółta strzępiną; sporadycznie przednie skrzydła całkowicie szare, łącznie ze strzępiną.

Katha male

Lubień 15.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Kat.depressa

Lubień 15.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na porostach, głównie na tarczownicach; szczególnie chętnie poszukują pokarmu na pniach cisów
  7. Podobne. Inne fałdówki, zwłaszcza Manulea lurideola i Manulea complana (o obu gatunków szary wierzch tułowia); w mniejszym stopniu Wittia sororcula (całkowicie żółte przednie skrzydła)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. K.depressa w bazie BioMap
  10. K.depressa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply