Lygephila lusoria

Erebidae – Mrocznicowate
Na jasnoszarym tle przedniego skrzydła czarna plamka nerkowata o kształcie charakterystycznym dla gatunku. Przy tylnej krawędzi plamki nerkowatej zwykle brak czarnych kropek, lecz mogą się one pojawiać.

Austria 23.07.2020 Fot. gernotkunz

Austria 23.07.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadka, możliwa do odnalezienia na południu kraju. Mimo to nie umieszczona na Czerwonej Liście
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy naskalne, wapienne zbocza, stepy
  3. Wymiary. Rs 41-47 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce brak współczesnych stanowisk
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wykach i innych bobowatych
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się kształtem plamki nerkowatej – pewność oznaczenia gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. L.lusoria na Lepiforum

Rodzaj Lygephila - Obtocznica


avidal

Leave a Reply