Lygephila viciae

Erebidae – Mrocznicowate
Na żółtobrązowym lub szarawym tle przedniego skrzydła czarna, owalna w zarysie plamka nerkowata, która zwykle jest rozerwana na drobne plamki. Tło skrzydeł często ciemniejsze niż u innych gatunków z rodzaju.

Austria 20.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, murawy kserotermiczne, łąki, ugory, tereny ruderalne, ogrody
  3. Wymiary. Rs 35-40 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wykach i innych bobowatych oraz na fiołkach i rdestach
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się kształtem plamki nerkowatej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. L.viciae na Lepiforum

Rodzaj Lygephila - Obtocznica


avidal

Leave a Reply