Macrochilo cribrumalis – Szczękalica wielokropka

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła szare z dwoma rzędami czarnych plamek w tylnej części, pierwszy z nich układa się w przerywaną, łukowato wygięta przepaskę poprzeczną. Na środku skrzydła czarny punkt. Głaszczki długie, czułki białe.

M.cribrumalis

Łódź 01.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity
  2. Biotop. Podmokłe łąki, mokradła
  3. Wymiary. Rs 23-30 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na turzycach, kosmatkach i sitach
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. M.cribrumalis w bazie BioMap
  10. M.cribrumalis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply