Eilema pygmaeola – Fałdówka blednica

Erebidae
Poprzednio w rodzaju Manulea. Przednie skrzydła o zmiennej barwie, od jasno popielatej z jaśniejszym brzegiem przednich skrzydeł poprzez kremową, jasno żółtą po żółtą. Tylne skrzydła relatywnie jasne. Czoło jasnożółte.

Poznań 02.08.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 02.08.2020 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Suche łąki i polany, wrzosowiska, wydmy nadmorskie, murawy kserotermiczne i psammofilne; preferuje skrajnie suche stanowiska
  3. Wymiary. Rs 22-28 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach naziemnych
  7. Podobne. Inne fałdówki, zwłaszcza Manulea lutarella (ciemne czoło)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca avidal
  9. M.pygmaeola na Lepiforum

Poznań 02.08.2020 Tylne skrzydło od góry do połowy przyciemnione (strona zewnętrzna) Fot. Andrzej Hańca

Poznań 02.08.2020 W spoczynku skrzydła podwinięte (nie płaskie) Fot. Andrzej Hańca

Poznań 02.08.2020 Spodnia strona skrzydeł: centralna część przedniego skrzydła przyciemniona; tylne skrzydło – tylko górna połowa Fot. Andrzej Hańca

Poznań 02.08.2020 Czoło jasne jak u wszystkich gatunków z dawnego rodzaju Eilema, poza Manulea lutarella, gdzie czoło jest ciemnobrązowe Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Eilema - Fałdówka


Andrzej Hańca avidal

Leave a Reply