Eilema lutarella – Fałdówka glinawica

Erebidae
Poprzednio w rodzaju Manulea. Przednie skrzydła wąskie. Nominatywna forma gatunku jest w kolorze ciemno, ciepło żółtym z brzegami przednich skrzydeł o tej samej barwie. Spotyka się również osobniki o beżowym, lub brązowym zabarwieniu przednich skrzydeł, których brzegi są kremowe lub jasno beżowe. Skrzydła przednie samca od spodu są centralnie przyciemnione, natomiast tylne są przyciemnione w 25-30% we fragmencie za żyłką kostalną. Tylne skrzydła samicy są w całości przyciemnione poza brzegami. Czoło ciemnobrunatne.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Poznań Fot. Andrzej Hańca

Poznań Fot. Andrzej Hańca

Poznań Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, wrzosowiska, mokradła, torfowiska, murawy kserotermiczne, parki, ogrody; preferuje suche stanowiska
  3. Wymiary. Rs 24-31 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach
  7. Podobne. Inne fałdówki, zwykle masywniejsze i o mniej jaskrawych skrzydłach – np. Manulea complana (szare przednie skrzydła, jednobarwne skrzydła tylne), a przede wszystkim Manulea pygmaeola (jasnożółte czoło)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca Marek Wyszomirski
  9. M.lutarella w bazie BioMap
  10. M.lutarella na Lepiforum

Poznań – Widoczne jest ciemnobrązowe czoło, będące determinującą cechą gatunku. Strzałką zaznaczona jasnożółtą skroń, która odróżnia gatunek od M.palliatella i M.pygmaeola (poza kolorem czoła, które u wymienionych gatunków jest takie jak twarz) Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Eilema - Fałdówka


avidal

Leave a Reply