Eilema lutarella – Fałdówka glinawica

Erebidae
Poprzednio w rodzaju Manulea. Przednie skrzydła wąskie. Nominatywna forma gatunku jest w kolorze ciemno, ciepło żółtym z brzegami przednich skrzydeł o tej samej barwie. Spotyka się również osobniki o beżowym lub brązowym zabarwieniu przednich skrzydeł, których brzegi są kremowe lub jasno beżowe. Skrzydła przednie samca od spodu są centralnie przyciemnione, natomiast tylne są przyciemnione w 25-30% we fragmencie za żyłką kostalną. Tylne skrzydła samicy są w całości przyciemnione poza brzegami. Czoło ciemnobrunatne.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Poznań Fot. Andrzej Hańca

Poznań Fot. Andrzej Hańca

  1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, polany, wrzosowiska, mokradła, torfowiska, murawy kserotermiczne, parki, ogrody; preferuje suche stanowiska
  3. Wymiary. Rs 24-31 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach
  7. Podobne. Inne fałdówki, zwykle masywniejsze i o mniej jaskrawych skrzydłach – np. Manulea complana (szare przednie skrzydła, jednobarwne skrzydła tylne), a przede wszystkim Manulea pygmaeola (jasnożółte czoło)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca Marek Wyszomirski
  9. M.lutarella w bazie BioMap
  10. M.lutarella na Lepiforum

Poznań – Widoczne jest ciemnobrązowe czoło, będące determinującą cechą gatunku. Strzałką zaznaczona jasnożółtą skroń, która odróżnia gatunek od M.palliatella i M.pygmaeola (poza kolorem czoła, które u wymienionych gatunków jest takie jak twarz) Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Eilema - Fałdówka


avidal

Leave a Reply