Eilema palliatella – Fałdówka unitka

Erebidae
Poprzednio w rodzaju Manulea. Przednie skrzydła jasnożółte do żółtych – lecz nie ciemnożółte. Gąsienica kremowobiała z bladożółtymi plamami na każdym segmencie.

Poznań 30.07.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 30.07.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 27.07.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 27.07.2020 W stanie spoczynku skrzydła są podwinięte Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Suche łąki i polany, wrzosowiska, murawy kserotermiczne i psammofilne; preferuje suche stanowiska
  3. Wymiary. Rs 32-36 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na astrach i na trynii sinawej
  7. Podobne. Inne fałdówki – w tym żółtoskrzydłe Manulea lutarella (skrzydła na ogół nie jasno- a ciemnożółte)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca avidal
  9. M.palliatella na Lepiforum

Cechą charakterystyczną gatunku są białe skronie, ale nie jest to cecha determinująca gatunek (występuje również u nominatywnych form M.pygmaeola o białawym, szarym lub popielatym zabarwieniu). Może ułatwić rozpoznanie gatunków o żółtych skrzydłach. Strzałkami zaznaczono skronie. Fot. Andrzej Hańca

Majerowskie Pole 31.07.2016

Łódź – Majerowskie Pole 31.07.2016

Majerowskie Pole 31.07.2016

Łódź – Majerowskie Pole 31.07.2016

Majerowskie Pole 31.07.2016

Łódź – Majerowskie Pole 31.07.2016

Majerowskie Pole 31.07.2016

Łódź – Majerowskie Pole 31.07.2016


Andrzej Hańca avidal

Leave a Reply