Eilema palliatella – Fałdówka unitka

Erebidae
Poprzednio w rodzaju Manulea. Przednie skrzydła jasnożółte do żółtych – lecz nie ciemnożółte. Cechą charakterystyczną gatunku są białe skronie, ale nie jest to cecha determinująca gatunek (występuje również u nominatywnych form M.pygmaeola o białawym, szarym lub popielatym zabarwieniu). Może ułatwić rozpoznanie gatunków o żółtych skrzydłach. Strzałkami zaznaczono skronie. Gąsienica kremowobiała z bladożółtymi plamami na każdym segmencie.

  1. Liczebność. W Polsce prawdopodobnie już wymarła EX
  2. Biotop. Suche łąki i polany, wrzosowiska, murawy kserotermiczne i psammofilne; preferuje suche stanowiska
  3. Wymiary. Rs 32-36 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja.
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na astrach i na trynii sinawej
  7. Podobne. Inne fałdówki – w tym żółtoskrzydłe Manulea lutarella (skrzydła na ogół nie jasno- a ciemnożółte)
  8. M.palliatella na Lepiforum

Andrzej Hańca avidal

Leave a Reply