Eilema palliatella – Fałdówka unitka

Erebidae
Poprzednio w rodzaju Manulea. Przednie skrzydła jasnożółte do żółtych – lecz nie ciemnożółte. Cechą charakterystyczną gatunku są białe skronie, ale nie jest to cecha determinująca gatunek (występuje również u nominatywnych form E.pygmaeola o białawym, szarym lub popielatym zabarwieniu). Może ułatwić rozpoznanie gatunków o żółtych skrzydłach. Strzałkami zaznaczono skronie. Gąsienica kremowo-biała z bladożółtymi plamami na każdym segmencie.

Szwajcaria 27.08.2011 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 19.08.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Status. W Polsce prawdopodobnie już wymarła EX
  2. Siedlisko. Suche łąki i polany, wrzosowiska, murawy kserotermiczne i psammofilne; preferuje suche stanowiska
  3. Wymiary. Rs 32-36 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Włochy. Występowanie w Polsce wątpliwe, wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na astrach i na tryni sinawej
  7. Podobne. Inne fałdówki – w tym żółtoskrzydłe Eilema lutarella (skrzydła na ogół nie jasno a ciemnożółte)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. M.palliatella na Lepiforum

Włochy 12.07.2013 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 04.07.2018 Fot. Paolo Mazzei


Andrzej Hańca avidal

Leave a Reply