Ophiusa tirhaca

Erebidae
Przednie skrzydła samicy żółtobrązowe, samca oliwkowe – u obu płci brzeg zewnętrzny i plamka nerkowata są brązowe. Pole środkowe ograniczone cienkimi, trudno dostrzegalnymi liniami; linia zewnętrzna dochodzi do ciemnej plamki brzeżnej na przednim brzegu skrzydła. Tło pola środkowego nie różni się od ubarwienie nasadowej i zewnętrznej części skrzydła. Tylne skrzydła żółte z brunatna przepaską zewnętrzną u niektórych osobników zredukowaną do mniejszej lub większej plamy.

Wyspy Kanaryjskie 17.02.2008 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Grecja 06.05.2016 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Grecja 24.08.2022 ♂ Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Południowa Europa, północna i południowa Afryka, południowa Azja, Australia
  2. Biotop. Zarośla, ogrody, skraje lasów, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Rozpiętość skrzydeł 50-70 mm
  4. Okres lotu. Cały rok; w chłodniejszych regionach od marca do października
  5. Lokalizacja. Hiszpania, Grecja, Włochy, Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na pistacjach, kalinach, sumakach, czystkach i zapewne na innych jeszcze roślinach krzewiastych
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. O.tirhaca na Lepiforum

Francja 17.09.2016 Fot. Heiner Ziegler

Włochy 17.10.2018 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 08.11.2018 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply