Orgyia antiqua – Znamionówka starka

Erebidae
Przednie skrzydło samca rudobrunatne z białą okrągłą plamą w tylnej części. Samica bezskrzydła, szara. Gąsienica niezwykle barwna, niebieskoszara z czerwonymi brodawkami i czterema szczoteczkami barwy od żółtej do czerwonej, a nawet brązowej; ich barwa jest różna u przyszłych samców ( żółte ) i samic ( ciemniejsze z palety barw ). Przy głowie dwa pęczki czarnych włosków, pojedynczy pęczek – czarny lub żółty – z tyłu ciała.

Widzew 15.08.2011

Łódź – Widzew 15.08.2011

Widzew 18.08.2011

Widzew 18.08.2011

Widzew 18.08.2011

Widzew 18.08.2011

Widzew 04.08.2011

Widzew 04.08.2011

  1. Liczebność. Pospolita; ponieważ to motyl nocny, znacznie częściej obserwuje się w terenie gąsienice
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, aleje, tereny ruderalne, osiedla
  3. Wymiary. Rs samca 25-35 mm. Długość ciała samicy 12-20 mm, samca 11-15 mm. Gąsienica dorasta do 30 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Gąsienice w kwietniu i maju, oraz od drugiej połowy lipca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie – gąsienice odnalazłem na wielu stanowiskach, w tym na tamaryszku tuż za oknem ( fot 1,4,5 ), co dało mi możliwość obserwowania, jak liczna ich gromadka żeruje i rośnie. Imagines obserwował Jacek Nowak
  6. Pokarm. Gąsienice polifagiczne, żerują na bardzo wielu różnych drzewach , krzewach i roślinach zielnych – można się ich spodziewać na najmniej spodziewanych roślinach. Wspomniany tamaryszek nigdzie nie jest wymieniany jako roślina żywicielska
  7. Podobne. Ewentualnie Orgyia recens
  8. Uwagi. Wśród parazytoidów wymienia się Meteorus cinctellus i Protapanteles formosus z rodziny Braconidae, zagrożeniem są też gatunki z Ichneumonidae i Tachinidae
  9. O.antiqua w bazie BioMap
  10. O.antiqua na Lepiforum
O antiqua

Łódź 12.09.2016 Samica ♀ przy złożu jaj Fot. Jacek Nowak

O.antiqua

Rezerwat Korzeń 31.08.2015 ♂ Fot. Jacek Nowak

Widzew 05.08.2011

Łódź – Widzew 05.08.2011

Dodaj komentarz