Orgyia recens – Znamionówka tarniówka

Erebidae
Przednie skrzydło samca rudobrunatne z kilkoma białymi plamami. Samica bezskrzydła, szara. Gąsienica niezwykle barwna, z żółtymi brodawkami i czterema żółtopomarańczowymi szczoteczkami; boki ciała bez niebieskiej barwy. Przy głowie dwa pęczki czarnych włosków, pojedynczy pęczek z tyłu ciała.

Węgry 03.08.2005 Fot. Baranyi Tamás

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, sady
  3. Wymiary. Rs samca 27-38 mm. Długość ciała samicy 15-20 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – październik. Gąsienice w kwietniu i maju, oraz od drugiej połowy lipca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Węgry. W Polsce głównie na wschodzie i południu kraju
  6. Pokarm. Gąsienice polifagiczne, żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych, w tym owocowych – chętnie na głogach i wierzbach
  7. Podobne. Orgyia antiqua – u samca mniej białych plamek na skrzydłach, gąsienica niebieska na bokach ciała
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury Baranyi Tamás
  9. O.recens na Lepiforum

Węgry 02.05.2010 Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply