Thumatha senex – Przejrzynka malutka

Erebidae
Skrzydła przednie krótkie i stosunkowo szerokie, lekko prześwitujące, szare lub szaro-żółte. Faliste przepaski poprzeczne ograniczające pole środkowe stosunkowo słabo zaznaczone, silnie porozrywane na pojedyncze plamki.

T.senex

Góra Charlawa 09.07.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Nieliczna i rzadko obserwowana – co po części wynika z racji nikłych rozmiarów i niepozornego ubarwienia
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, mokradła, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 15-22 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, łódzkie – PK Międzyrzecza Warty i Widawki
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach, wątrobowcach, pawężnicach i tatarakach
  7. Podobne. U Nudaria mundana przepaski ograniczające pole środkowe są bardziej ciągłe i wyraźniej zaznaczone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Jacek Nowak
  9. T.senex w bazie BioMap
  10. T.senex na Lepiforum

Będzino 14.07.2021 Fot. Augustyna

Będzino 14.07.2021 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply