Thumatha senex – Przejrzynka malutka

Erebidae
Skrzydła przednie krótkie i stosunkowo szerokie, lekko prześwitujące z rzędami mniej lub bardziej licznych, ciemnych plamek na szarym, lub żółtawoszarym tle.

T.senex

Góra Charlawa 09.07.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita i rzadko obserwowana – co po części wynika z racji nikłych rozmiarów i niepozornego ubarwienia
  2. Biotop. Wilgotne lasy, mokradła, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 15-22 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, łódzkie – PK Międzyrzecza Warty i Widawki
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach, wątrobowcach, pawężnicach i tatarakach
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Jacek Nowak
  9. T.senex w bazie BioMap
  10. T.senex na Lepiforum

Będzino 14.07.2021 Fot. Augustyna

Będzino 14.07.2021 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply