Thumatha senex – Przejrzynka malutka

Erebidae
Skrzydła przednie krótkie i stosunkowo szerokie, lekko prześwitujące, szare lub szarożółte. Faliste przepaski poprzeczne ograniczające pole środkowe stosunkowo słabo zaznaczone, silnie porozrywane na pojedyncze plamki.

T.senex

Góra Charlawa 09.07.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita i rzadko obserwowana – co po części wynika z racji nikłych rozmiarów i niepozornego ubarwienia
  2. Biotop. Wilgotne lasy, mokradła, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 15-22 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, łódzkie – PK Międzyrzecza Warty i Widawki
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach, wątrobowcach, pawężnicach i tatarakach
  7. Podobne. U Nudaria mundana przepaski ograniczające pole środkowe są bardziej ciągłe i wyraźniej zaznaczone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Jacek Nowak
  9. T.senex w bazie BioMap
  10. T.senex na Lepiforum

Będzino 14.07.2021 Fot. Augustyna

Będzino 14.07.2021 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply