Nudaria mundana – Przejrzynka skalica

Erebidae
Skrzydła przednie krótkie i stosunkowo szerokie, lekko prześwitujące, szarobiałe. Faliste przepaski poprzeczne ograniczające pole środkowe stosunkowo wyraźne i słabo rozerwane.

Francja – Floyon 25.07.2021 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadka VU
  2. Biotop. Murawy wapienne, murawy naskalne, skaliste zbocza
  3. Wymiary. Rs 19-24 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach i wątrobowcach
  7. Podobne. U Thumatha senex przepaski ograniczające pole środkowe są silnie porozrywane na pojedyncze plamki
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. N.mundana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply