Acompsia cinerella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie oraz głowa i tułów są brązowe lub popielate, bez wyraźnego desenia. Głaszczki zakrzywione ku górze.

Chociszewo 10.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Zapewne pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Rs 16-19 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienica nieznana, przypuszczalnie żeruje na mchach porastających podstawy pni drzew
  7. Podobne. Inne motyle o monotonnym, jednolitym ubarwieniu
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Lucyna Bugiera
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Marek Hołowiński
  10. A.cinerella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply