Anacampsis timidella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie od jasno- do ciemnobrunatnych bez wyraźnego desenia. Przy zewnętrznej krawędzi skrzydła rząd czarnych kropek. Oczy intesnsywnie czerwone – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Las wiączyński 29.06.2021

Las wiączyński 29.06.2021

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 15-18 mm. Gąsienica dorasta do 12-13 mm
  4. Okres lotu. Maj – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dębach
  7. Podobne. Dzięki czerwonym oczom nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Identyfikacja Filmotyl
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. A.timidella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply