Anarsia lineatella – Skośnik brzoskwiniaczek

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie szare z czarnymi, podłużnymi smugami; smuga po środku skrzydła relatywnie długa.

a-lineatella

Łuków 11.08.2018 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Lokalny
  2. Biotop. Ogrody, sady, polan, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała około 15 mm. Rs 11-15 mm. Gąsienice przeciętnie osiągają 12 mm, jednak niektóre osobniki dorastają do 20 mm. Poczwarka przeciętnie 6-8 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje młoda gąsienica pod korą
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w owocach śliw, brzoskwiń, moreli, wiśni i czereśni
  7. Podobne. Przede wszystkim odkryty jako nowy dla nauki w 2017 roku Anarsia innoxiella, który różni się zauważalnie krótszą czarną smugą po środku przedniego skrzydła i ogólnie bardziej kontrastowym ubarwieniem skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. A.lineatella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply