Aproaerema anthyllidella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła ciemnoszare do czarnych z kilkoma kremowymi lub jasnożółtymi plamkami – dwie największe z nich znajdują się w 2/3 długości skrzydła, przy czym jedna dochodzi do przedniego, a druga do tylnego brzegu skrzydła. Plamkowanie może częściowo lub całkowicie zanikać.

Włochy 01.04.2019 Fot. Paolo Mazzei

Pruszków 19.06.2016 Fot. Witold Kamocki

Włochy 01.04.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Ogrody, suche łąki i pastwiska, ugory, wydmy śródleśne, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych roślinach zielnych – głównym gatunkiem żywicielskim pozostaje jednak przelot pospolity Anthylis vulneraria
  7. Podobne. Kilka innych gatunków, w tym Eulamprotes immaculatellaBryotropha affinis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Paolo Mazzei
  9. A.anthyllidella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply