Aristotelia brizella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła beżowe z kilkoma czarnymi kropkami. Wzdłuż krawędzi kostalnej pojawia się rząd białych plamek, które często przechodzą w krótkie przepaski poprzeczne; tylko u niektórych osobników przepaski te dochodzą do tylnej krawędzi skrzydła.

Włochy 28.05.2016 Fot. Paolo Mazzei

Dąbrówka (nad Narwią) 10.05.2018 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Ogrody, łąki, murawy, słonawiska
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w kwiatach zawciągu nadmorskiego i zatrwiana zwyczajnego (rzadziej)
  7. Podobne. Przednie skrzydła u 3 pozostałych krajowych gatunków z rodzaju są znacznie bardziej barwne i kontrastowe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Paolo Mazzei
  9. A.brizella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply