Athrics mouffetella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła szare, białe lub jasnobeżowe z wyraźnie zaznaczonymi, smoliście czarnymi plamkami utworzonymi z częściowo wzniesionych łusek. Głowa tej samej barwy, co przednie skrzydła.

Dąbrówka (nad Narwią) 03.07.2020 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Ogrody, parki, zarośla, lasy i ich skraje, polany
  3. Wymiary. Rs 14-17 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień; pojedyncze osobniki już w maju
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach wiciokrzewów i śnieguliczek
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Heiner Ziegler
  9. A.mouffetella na Lepiforum

Szwajcaria 23.04.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 23.04.2010 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply