Carpatolechia fugitivella

Gelechiidae – Skośnikowate
Tło przednich skrzydeł białe lub szarobiałe. Czarne lub brunatne łuski pokrywają mniejsze lub większe fragmenty przedniego skrzydła – stąd ogromna zmienność osobnicza w ubarwieniu. W polu nasadowym skrzydła zawsze obecna trójkątna w zarysie plamka ze smoliście czarnych łusek stykająca się z rozmytą plamką z łusek żółtobrązowych – u bardzo ciemnych osobników plamki te jednak stapiają się z tłem. Głowa pokryta jasnymi łuskami.

Austria – Leibnitz 02.06.2020 Fot. gernotkunz

Francja – Oxelaëre 21.06.2017 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Ogrody, parki, lasy, aleje wiązowe
  3. Wymiary. Długość ciała 6 mm. Rs 11-15 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Francja, Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wiązach
  7. Podobne. Z powodu ogromnej zmienności osobniczej można go pomylić z wieloma innymi Microlepidoptera
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand gernotkunz
  9. C.fugitivella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply