Carpatolechia proximella

Gelechiidae – Skośnikowate
Poprzednio w rodzaju Teleiodes. Przednie skrzydła białawoszare, mniej lub bardziej obficie pokryte brązowawymi łuskami; plamki z czarnych łusek wyraźnie zaznaczone.

c-proximella

Łuków 19.05.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, aleje, ogrody, tereny ruderalne; w ciągu dnia chętnie kryje się w szczelinach kory
  3. Wymiary. Rs 13-17 mm
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach i olchach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodziny – mimo to identyfikacja na fotografiach terenowych jak najbardziej możliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. C.proximella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply