Caryocolum fischerella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydło szare z rzędem czarnych plam o nieregularnym kształcie i białą przepaską poprzeczna przed ostatnią z plam.

C.fischerella

Łódź 05.08.2017 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Zapewne nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Łąki, zarośla, przydroża, przytorza, ugory, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 11-13 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień ze szczytem pojawu w lipcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na mydlnicy lekarskiej
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodziny – mimo to identyfikacja na fotografiach terenowych jak najbardziej możliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. C.fischerella w bazie BioMap
  10. C.fischerella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply