Caryocolum fischerella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydło szare z rzędem czarnych plam o nieregularnym kształcie i białą przepaską poprzeczną przed plamą wierzchołkową.

Dąbrówka (nad Narwią) 16.08.2022 Fot. Witold Kamocki

C.fischerella

Łódź 05.08.2017 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Zapewne nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Łąki, zarośla, przydroża, przytorza, ugory, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 11-13 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień ze szczytem pojawu w lipcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na mydlnicy lekarskiej
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodziny – mimo to identyfikacja na fotografiach terenowych jak najbardziej możliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak Witold Kamocki
  9. C.fischerella w bazie BioMap
  10. C.fischerella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply