Dichomeris derasella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie żółto-brązowe, lub brązowe z rozległym, rozmytym, brunatnym, mniej lub bardziej wyraźnym przyciemnieniem w połowie długości skrzydła. Głaszczki uderzająco długie, szczotkowate, ubarwione podobnie jak przednie skrzydła.

Dąbrówka (nad Narwią) 10.06.2021 Fot. Witold Kamocki

d-derasella

Łuków 20.05.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, ogrody, parki, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 21-24 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Lubelskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na roślinach z rodziny różowatych (często na tarninie, głogu, jabłoni oraz na jeżynach)
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Ricosz
  9. D.derasella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply