Dichomeris marginella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie brunatne z szerokimi, białymi pasami wzdłuż przedniej i tylnej krawędzi. Strzępina srebrnoszara. Głaszczki dwubarwne – z wierzchu białe, na bokach brunatne.

Dichomeris

Łódź 12.07.2016 Fot. Jacek Nowak

Dich. marginella

Łódź 12.07.2016 Fot. Jacek Nowak

D.marginella

Łódź 01.07.2016 Fot. Jacek Nowak

D marginella

Łódź 01.07.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, ogrody, sady
  3. Wymiary. Rs 14-16 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na jałowcach
  7. Podobne. Niektóre wachlarzyki z rodziny Crambidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. D.marginella na Lepiforum
Dich.marginella

Łódź 20.06.2018 Fot. Jacek Nowak

D.marginella

Łódź 20.06.2018 Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply