Helcystogramma perceptella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła brunatno-czarne z fioletowym odcieniem. Pomarańczowe przepaski szerokie, o kształcie diagnostycznym dla gatunku. Głowa  i wygięte ku górze głaszczki są czarne.

Kostaryka 11.02.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa – wykazana a Panamy i Kostaryki
  2. Siedlisko. ?
  3. Wymiary. Rs 14-15 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Brak danych
  7. Podobne. Nie znalazłem podobnie ubarwionych gatunków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply