Klimeschiopsis kiningerella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydło czarne z dwiema białymi przepaskami – przepaska nasadowa ukośna, przepaska zewnętrzna łukowato wcięta i zwykle rozerwana na szczycie łuku. Glowa i wygięte ku górze głaszczki są białe, bądź żółtobiałe z pojedynczymi czarnymi łuskami.

Austria 03.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – gatunek mało znany i rzadko obserwowany
  2. Biotop. Brak danych
  3. Wymiary. Rs 11-13 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce brak współczesnych obserwacji
  6. Pokarm. Brak danych
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodziny – w tym Caryocolum cassellum i Parachronsitis albiceps
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. K.kiningerella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply