Parachronistis albiceps

Gelechiidae – Skośnikowate
Tło przednich skrzydeł białe. Deseń z czarnych, bądź brunatnych plam na przednich skrzydłach charakterystyczny dla gatunku. Głowa biała.

Par.albiceps

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

Par. albiceps

Łódź 23.05.2018 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Ogrody, sady, polany, skraje lasów, parki, zarośla
  3. Wymiary. Rs 9-13 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na leszczynach, wiązach, morelach i brzoskwiniach
  7. Podobne. Niektóre podobnie ubarwione gatunki z podrodziny Gelechiinae (np. Prolita sexpunctella)- mimo to niewytarte osobniki o typowym deseniu na skrzydłach nietrudne do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
  9. P.albiceps w bazie BioMap
  10. P.albiceps na Lepiforum

avidal

Leave a Reply