Metzneria lappella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie długie i wąskie, żółtawe z brunatnym, rozmytym deseniem. Na przednim skrzydle dwie ciemniejsze od tła, lecz słabo kontrastowe, małe, owalne plamki. Głaszczki silnie wygięte ku górze.

Tczew 02.07.2008 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 02.07.2008 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, ugory, przydroża, polany, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs 13-20 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na łopianach; żywią się nasionami
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Adam Larysz (jako gatunek najbardziej prawdopodobny)
  10. M.lappella na Lepiforum

avidal