Pseudotelphusa tessella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydło brunatne z rzędem trzech bardzo dużych, śnieżnobiałych plam wzdłuż przedniego brzegu oraz z pojedynczą plamą tej samej barwy przy tylnym brzegu skrzydła. Strzępina biała. Głowa i wierzch tułowia pokryte białymi łuskami.

Austria 19.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowa i zachodnia Europa
  2. Biotop. Ogrody, murawy, polany, skraje lasów, zarośla
  3. Wymiary. Rs 13-15 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie odnaleziona (stan na 2023 rok)
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach berberysów
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.tessella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply