Recurvaria nanella

Gelechiidae – Skośnikowate
Tło przednich skrzydeł białe. Deseń z czarnych, bądź brunatnych, miejscami skupionych w odstające kępki plam charakterystyczny dla gatunku. Nogi i czułki naprzemiennie biało i czarno prążkowane.

Austria – Leibnitz 13.06.2020 Fot. gernotkunz

Łuków 02.07.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, ogrody, sady, parki
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na różnych roślinach różowatych oraz na brzozie i leszczynie
  7. Podobne. Nieco podobny jest Parachronistis albiceps
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Ricosz
  9. R.nanella w bazie BioMap
  10. R.nanella na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply