Alcis repandata – Przylepek nagrabek

Geometridae – Miernikowcowate
Wcześniej pod nazwą Boarmia repandata. Ubarwienie skrzydeł bardzo zmienne. Niektóre osobniki jasne, inne ciemne, a nawet czarne – jedne z wyraźnym deseniem, inne bez wyraźnego plamkowania. Przepaski poprzeczne nigdy nie są proste, zawsze wielokrotnie załamane. Gąsienice również zmienne w ubarwieniu – szarożółte, szaroróżowe, szarobrązowe… Często z ciemnymi plamami na grzbiecie.

A.rependata

Łódź – BRUS 25.06.2019

Al.rependata

Łódzkie 03.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Bielsko-Biała 07.07.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 07.07.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

al-repandata

Łuków 21.06.2017 Fot. Ricosz

 1. Status. Pospolity i liczny
 2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, aleje, polany
 3. Wymiary. Długość ciała 21-25 mm. Rs 40-55 mm
 4. Okres lotu. Koniec maja – połowa sierpnia. Gąsienice od sierpnia do listopada i od kwietnia do czerwca; zimują
 5. Lokalizacja. Śląskie, łódzkie, lubelskie
 6. Pokarm. Polifagiczne gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych oraz na niektórych roślinach zielnych
 7. Podobne. Identyfikacja wymaga opatrzenia, zwłaszcza w porównaniu z dwoma innymi, znacznie rzadszymi, krajowymi gatunkami z rodzaju
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Grzegorz Gierlasiński Ricosz avidal
 9. Uwagi 2. Gąsienicę zidentyfikowała Aneta Itczak
 10. A.rependata w bazie BioMap
 11. A.rependata na Lepiforum
alc-repandata

Łuków 03.03.2020 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply