Apeira syringaria – Rozlotlik lilakowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła o charakterystycznie uformowanych i powycinanych krawędziach, zwykle żółtopomarańczowobrązowe. Przy wierzchołku przedniego skrzydła żółta, rozmyta plama; rozjaśnienia na przednich skrzydłach często z różowym lub fioletowym odcieniem. Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate. Gąsienica z 3 parami wypustków grzbietowych – wypustki ostatniej pary uderzająco długie.

A syringaria

Łódź 15.06.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

A.syringaria

Łódź 15.06.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Nierzadki, lecz nieregularnie obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 29-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na lilakach, ligustrach, wiciokrzewach, jesionach i śnieguliczkach
  7. Podobne. Zarówno imago, jak i gąsienica łatwe do rozpoznania
  8. Uwagi. Rozlotlika obserwował – Jerzy Strzelecki
  9. A.syringaria w bazie BioMap
  10. A.syringaria na Lepiforum

avidal

Leave a Reply