Ascotis fortunata

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła o wybitnie zmiennym ubarwieniu – od szarobiałych, przez szarożółte po brunatnoczarne. Przepaski i zawsze silnie faliste linie poprzeczne słabo bądź silnie kontrastowe. Gąsienica również wykazuje znaczną zmienność osobniczą – najczęściej jest zielona z białym pasem grzbietowym.

Madera 18.01.2023 ♀ Fot. Michał Przybylski

Madera 18.01.2023 ♂ Fot. Michał Przybylski

  1. Zasięg. Wyspy Kanaryjskie, Azory, Madera
  2. Biotop. Lasy (w tym lasy wawrzynowe), zarośla, ogrody, polany
  3. Wymiary. Rs samicy 40-44mm, samca 33-41 mm
  4. Okres lotu. Imagines i gąsienice spotykane cały rok
  5. Lokalizacja. Portugalia – Madera
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się zwłaszcza woskownice; także na wrzoścach i wierzbach
  7. Podobne. Zapewne niektóre inne gatunki miernikowców o pokrywającym się zasięgu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michał Przybylski
  9. A.fortunata na Lepiforum

Habitat Fot. Michał Przybylski

Habitat Fot. Michał Przybylski


avidal

Leave a Reply