Asthena albulata – Astenka białka

Geometridae – Miernikowcowate
Głowa, tułów i odwłok białe. Na białym tle obu par skrzydeł cienkie, szarobrązowe, faliste przepaski poprzeczne, często niezbyt wyraźnie zaznaczone. Plamki środkowej brak, lecz w jej miejscu u niektórych osobników pojawia się dobrze widoczne, miejscowe zaciemnienie. Gąsienica zwykle zielonkawożółta z mniej lub bardziej rozległymi brunatnobordowymi plamami.

A.albulata

Las wiączyński 22.07.2017

A albulata

Las wiączyński 22.07.2017

  1. Liczebność. Raczej pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs 14-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice w lipcu i sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na dębach, lipach, grabach, leszczynach, bukach, brzozach i zapewne na innych jeszcze drzewach liściastych
  7. Podobne. Liczne inne miernikowce o białych skrzydłach różniące się min. kształtem i liczbą przepasek poprzecznych, czy też obecnością plamek środkowych (np. rodzaje Scopula i Idaea)
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. A.albulata w bazie BioMap
  10. A.albulata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply